Azərbaycanda yaşayan yaşından irqindən, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq əlil insanların problemlərinin həlli

Psixoloji sahələrdə xidmət göstərməklə həyat dəyərini yüksəltmək və cəmiyyətə inteqrasiya etmək

Son layihələr

Son xəbərlər

"Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz..." (N.Gəncəvi)