“XÜSUSİ QAYĞIYA EHTİYYACI OLAN UŞAQLAR ÜÇÜN PSİXO- SOSİAL DƏSTƏK TƏDBİRLƏRİNİN TƏŞKİLİ yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir.
-Evlərə psixoloqların ezamiyyə edilməsi.
-Psixoloqlar tərəfindən uşaqlarla seansların təşkili
-Reabilitasiya işi üçün əlavə olaraq xüsusi olaraq gözlənilmədən alınan travmanın qarşısının alınması, bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün ardıcıl həftəlik seanslar təşkil edilmişdir. 
- Psixoloqların təşkil etdiyi əyani və onlayn seansları zamanı ən çox qarşılaşdıqları vəziyyət xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar və onların valideyinlərinin terapeya edilərkən çətinlikdən çıxmaları, bərpa prosesinin tərkib hissəsi kimi istifadə etmıələrinə imkanlar yaradıldı.
-Səyyar xidmətlər zamanı uşaqlara xüsusi terapeya xarakterli keçirilməsinə  üstünlük verildi.  Ən çətin anlarda xəstəxana heyəti ilə əməkdaşlıq əlaqələri yaradıldı:
Konsultasiyada işçi heyətinin iki və ya üç üzvü iştirak edir. Psixoloji dəstəyə ehtiyyacı olan uşaqlar və onların  valideynləri konsultasiyaya cəlb olunmuşlar. Konsultasyalar bəzi ailələrə dəfələrlə təşkil edilmişdir. Şəhid ailələrinin uşaqlarına  1-ay ərzində psixo-sosial konsultasiya xidmətindən  uşaqlar faydalanıb.

Uşağın və valideynin ehtiyaclarından asılı olaraq hər bir uşaq üçün  bir neçə dəfə fərdi məşğələ  təşkil edilib.  Xüsusi qayğıya ehtiyyacı olan uşaqlar fərdi məşğələlərdə iştirak edib.
Praktiki iş zamanı təcrübə bölgüsü aparılır və nəzəri materiallardan istifadə edilir.
Layihə müddətində səyyar xidmətlərin nəzərdən  keçirilməsi, işçi heyəti layihəyə cəlb olunana uşaqların valideyinlərinin xahişi ilə onlayn konsultasiyaların təşkil olunmasına üstünlük verildi.  
Fərdi məşğələlərin  davamlı təşkili nəzərdə tutulub: